Brněnské Palermo

CHCU pravdu o brněnské politice.

Nová koalice ukázala politický směr, kterým se bude ubírat; hlavním cílem je omezení možností její kontroly.

Přejatá tisková zpráva klubu zastupitelů Sociální demokracie v ZMČ Brno-střed. Klub zastupitelů sociální demokracie ZMČ Brno-střed reaguje na průběh ustavujícího jednání ZMČ a jeho reflexi v médiích. Rádi bychom jako účastníci jednání uvedli fakta na pravou míru a vyzvedli kontroverzní usnesení, které mohly díky sedmihodinové délce jednání uniknout pozornosti přítomné veřejnosti. Ustavující jednání ukázalo, jak bude vypadat politika nové duhové koalice na Brno-středu, a politické priority koalice. Konkrétně koalici vyčítáme tyto kroky: Omezení kontrolní funkce ZMČ, ochromení funkce předsedy kontrolního výboru Zvýšení počtu odměňovaných zastupitelů ve vedení radnice z předchozích 8 na 11 Omezení svobodné diskuze Omezení práce zastupitelů KSČM.. Read More