Páté jednání ZMČ Brno-střed bylo opět bouřlivé; tentokrát díky stížnostem občanů. Hlavním tématem byl výběr prodejců na Zelný trh a nespokojenost s kritérii výběru a jejich zveřejněním. Opozice hájila právo občanů na projednání jejich stížnosti. Celé jednání ZMČ vyznělo jako sebevražedná akce Strany zelených, čemuž se věnuje i tento článek.