Všude se šetří. Skoro na nic nejsou ve veřejné správě peníze. To slýcháme od politiků takřka denně. A pak se dozvíte – na pracovní výjezdní (!) setkání Komise Smart City RMB v Grazu ve dnech 27. − 28. 7. 2016 odjelo neuvěřitelných 18 (slovy bez dvou za dvacet) členů a hostů komise. A platí se to, jak jinak,  z městských peněz. Hrome, k čemu je dobré, aby 18 (!!!) lidí z územní samosprávy  jelo do Grazu? Navíc o prázdninách?! Historici (nezaměňovat s HIPSTERiky, těch je ve statusárním městě  Brně také dost, zejména v okolí HipsteroVeveří ) nám možná brzy řeknou, zda nešlo o nejpočetnější delegaci.. Read More