Jistě jste v tisku, televizi a na jednání zastupitelstva ZMČ Brno-střed zaznamenali plánovanou rekonstrukci tramvajové smyčky na náměstí Míru. Investorem projektu je Dopravní podnik města Brna. Rekonstrukce měla podle jejich představ proběhnout dopravně-inženýrským znásilněním prostoru náměstí, zejména ve vztahu k jeho dominantě, kterou je kostel sv. Augustina. V tomto článku, který bude pravidelně aktualizován, najdete souhrn souvisejících usnesení a aktuální stav. Pokud bude nějaké občanské sdružení či jeho zástupci tvrdit něco jiného, jedná se o jejich neznalost, která může být i záměrem. Například na náměstí Míru je na nástěnce stále prezentována dlouho mrtvá varianta „posunuté smyčky“.