Brněnské Palermo

CHCU pravdu o brněnské politice.

Nová koalice ukázala politický směr, kterým se bude ubírat; hlavním cílem je omezení možností její kontroly.

Přejatá tisková zpráva klubu zastupitelů Sociální demokracie v ZMČ Brno-střed.

Klub zastupitelů sociální demokracie ZMČ Brno-střed reaguje na průběh ustavujícího jednání ZMČ a jeho reflexi v médiích. Rádi bychom jako účastníci jednání uvedli fakta na pravou míru a vyzvedli kontroverzní usnesení, které mohly díky sedmihodinové délce jednání uniknout pozornosti přítomné veřejnosti. Ustavující jednání ukázalo, jak bude vypadat politika nové duhové koalice na Brno-středu, a politické priority koalice.

Nový starosta Landa je po zvolení focen novináři.
Nový starosta Landa je po zvolení focen novináři.

Konkrétně koalici vyčítáme tyto kroky:

  • Omezení kontrolní funkce ZMČ, ochromení funkce předsedy kontrolního výboru
  • Zvýšení počtu odměňovaných zastupitelů ve vedení radnice z předchozích 8 na 11
  • Omezení svobodné diskuze
  • Omezení práce zastupitelů KSČM
  • Zmatky ve vedení zastupitelstva
  • Očerňování bývalého starosty a vedení radnice

Následuje vysvětlení výše zmíněných bodů. (Celý příspěvek…)