Brněnské Palermo

CHCU pravdu o brněnské politice.

Nejvíc nejlepší odhalení sochy v této galaxii

Dnes byla v Brně odhalena socha architekta Jaroslava Róny. Není to socha Jošta Moravského, jak se chybně vžilo (díky iDnesu a jiným médiím), ale umělecká alegorie odvahy k poctě jmenovaného.

Náměstek Hollan předem deklaroval, že se na odhalení těší. Už víme proč – stihl při projevu zesměšnil dílo a urazit jeho autora. Ten se po svém projevu musel ohradit a uvést věci na pravou míru.

Socha odvahy čeká na odhalení
Socha odvahy čeká na odhalení

(Celý příspěvek…)

Veřejné zakázky? Neumíme, tak nás neotravujte.

Rada MČ Brno-střed „outsourcuje“ veřejné zakázky soukromou právní firmou Coufal, Georges & partners s.r.o. I přes to, že se k tomuto postupu zákon staví skepticky a prakticky nechce umožnit jiným subjektům, než je veřejná správa, zakázky rozhodovat.

Zadání veřejné zakázky proběhlo za podivných okolností a smlouva uzavíraná s právní kanceláří je vágní Coufal, Georges & partners s.r.o. Zdůvodnění koalice nepodala a proto opozice v ZMČ Brno-střed svolala mimořádné zastupitelstvo. To proběhlo v pondělí 27. 7. 2015, avšak koalice nenašla odvahu o problému diskutovat a jednání po pár minutách zmařila neschválením programu. Na programu nebyl pouze tento jediný bod, jak se můžete přesvědčit na webu radnice, kde najdete i materiály.

Jmenovité hlasování o programu jednání. Proti je červeně, sv. modře je zdržení, tm. modře nepřítomnost.
Jmenovité hlasování o programu jednání. Proti je červeně, sv. modře je zdržení, tm. modře nepřítomnost.

Pro současnou koalici je problém zřejmě vyřešen a jistě si gratuluje k elegantnímu vyhnutí se nepříjemné diskuzi. Starosta Landa zřejmě stále nechápe princip samosprávy, proto neschválení programu komentoval výrokem, kterému v Brně říkají „zvonek“.

„Opozice měla tři týdny, aby si pro svůj program vyjednala podporu u nadpoloviční většiny zastupitelů. Nestalo se tak,“ vyjádřil se starosta Martin Landa (Žít Brno).

Pojďme se s odstupem podívat na hlavní otázky, které rezonují. Nejprve připomenutí dění z mediálních ohlasů.

(Celý příspěvek…)

Nová politická kultura a Žít Brno

Žít Brno vyhrálo volby na Brno-střed i díky tomu, že veřejně hlásalo, že bude věci dělat jinak, že staré dlouhodobě kritizované poměry změní a přinese novou úroveň politiky. Jaký je výsledek měsíců po volbách? Jedním slovem tristní. Nejen, že Žít Brno úroveň politiky jako věci veřejné k lepšímu nezměnilo, ale výrazně k některým evidentním přešlapům přispívá. Skandální je v poslední době především fakt, že radnice z obecních prostředků zaměstnala člověka, který se dle oficiálního auditu 85% své pracovní doby věnuje statusům strany Žít Brno na Facebooku. Pokud by byl placen z peněz této strany, tak by to byla jejich věc, bohužel tato osoba je placena z veřejných peněz. Není snad nepotismus, zaměstnávání spřátelených osob a nadřazování osobních zájmů nad zájem veřejný právě něčím, proč byli někteří voliči oprávněně znechuceni a volali po změně? Odpověď na tuto otázku ať si každý zodpoví sám. Jen dokreslením této absurdní situace je bohužel i slovník, kterým častuje tato radnicí zaměstnaná osoba v pracovní době své názorové oponenty. Některé výrazy by zřejmě nepoužil ani námořník v přístavní krčmě, kterému rok nezaplatili mzdu…

Opravdovým majákem ctností je potom uvolněný radní pro legislativu Svatopluk Bartík. Na posledním jednání komise legislativní a organizační označil hlasování opozice za politické chucpe. Toto slovo znamená především jistý druh opovážlivosti či drzosti a přesně to měl pan Bartík evidentně na mysli a to vše jen proto, že opozice nehlasovala vždy podle jeho přání. V situaci, kdy koalice disponuje pohodlnou většinou a komise je pouze poradním orgánem rady městské části Brno-střed, která může jakékoliv výstupy z komise korigovat a přehlasovat, je takové jednání spíš ukázkou ztráty sebekontroly a působí směšně. Zřejmě je potřeba pouze zopakovat, že je výsostným právem opozice hlasovat podle svého názoru a svědomí a že ani kdyby pan Bartík spílal všem za jejich hlasování dle vlastního uvážení ještě vehementněji a netaktněji, tak nikomu opoziční zastupitelé skládat účty nemusí, taková je totiž role opozice – nesouhlasit a poukazovat na chyby.

Zkusme si však naopak zrekapitulovat angažmá radního Bartíka ve funkci, protože ten účty rozhodně skládat musí: za 50 tisíc měsíčně z kapes daňových poplatníků je výsledkem zatím pouze to, že veškeré dotazy na jednání zastupitelstva přechází mlčením, případně hází vinu za nedostatky ve svých návrzích na jiné; v jemu svěřené gesci však zodpovědnost nese pouze on sám. Skutečně chce tímto způsobem pokračovat ještě více než tři roky? Při dalších následujících komunálních volbách může snadno dojít k situaci, kdy žádná sebelepší předvolební kampaň už nedokáže zakrýt fakt, že jednání některých členů Žít Brno jaksi překračuje snesitelnou mez a že se celkově jedná pouze o nepodařený žert lidí, kteří dostali ve volbách šanci ukázat, jak dokážou pro Brno a jeho občany skutečně pracovat a tragicky selhali. Radní Bartík prožívá příjemné časy, za peníze nás všech se tváří, že neexistuje a že mít dobrou mediální sebeprezentaci stačí na zamaskování neschopnosti a nečinnosti, pan radní se rozhodně mýlí. To donekonečna jistě nebude stačit, ti kteří začali jako profesionální aktivisté a byli zvyklí upozorňovat na nejrůznější nešvary politiky a sami se po volbách stali politiky, budou muset prokázat, co tedy změnili k lepšímu. Zatím však kroky Žít Brno na radnici Brno-střed od voleb působí jako jedno velké chucpe!

Svatopluk Bartík díky doktorátu umlčí zlé jazyky

Politika občas přináší i dojemné chvíle plné lidskosti a porozumění. Jednu takovou dojemnou chvíli zažili zastupitelé na 6. jednání ZMČ Brno-střed při předání empatického daru sociálně-demokratických zastupitelů radnímu Svatopluku Bartíkovi. Čtenářům Palerma je tento orgán již dobře znám zejména pro svou erudici a vražedné pracovní nasazení.

Je v Brně dobře známo, že Svatopluk velmi trpí kvůli svému vzdělání, které skončilo před branami maturitní zkoušky. Jelikož se v životopisech uvádí pouze dokončené vzdělání, vymysleli mu zlí jazykové přezdívku Základka. Jedná se o odsouzeníhodný projev zlosti a závisti těch, kteří nedokáží skousnout, že i člověk se základní školou může na radnici největší brněnské městské části vést jako uvolněný radní právní odbor a informatiku. Tito lidsky nízcí závistivci z řad proletariátu často připomínají, že Svatopluk radnici stojí 50 tisíc měsíčně. Inu, odborníky je třeba zaplatit!

Vše se nakonec v dobré obrátilo a spravedlnost zvítězila. Díky lidskosti svých kolegů si Svatopluk už nemusí dělat starosti z absence akademického titulu před svým jménem a škaredých předsudků veřejnosti. Závistivci z řad akademické lůzy a politických konkurentů mají konečně zacpaná ústa.

Svatopluk Bartík, dr. h.c., CLCI (USA) se nyní díky čestnému doktorátu z oblasti právního poradenství řadí po bok osobností jako Václav Klaus, Václav Havel, Jan Antonín Baťa a mnoho dalších.

Svatopluk Bártík je nyní čestný doktor práv
Svatopluk Bartík je nyní čestný doktor práv

Gratulujeme!

HR podle Žít Brno – Jedna Radost

Politici Žít Brna se snaží tvářit jako naivní hošíci, nicméně realita tak nevinná není. Nejlepším příkladem je Matěj Hollan, který klame okolí výrazem ministranta po zpovědi a vypadá, jako by krom mobilování nic jiného neuměl. Když se mu však někdo nepozdává, je jasné, že pude; ať to stojí cokoliv.

Domlouvání personálního obsazení příspěvkových organizací města Brna
Domlouvání personálního obsazení příspěvkových organizací města Brna

Brnem aktuálně hýbá personální kauza ředitele divadla Radost. Není to první personální úspěch náměstka Hollana a jeho party. Žít Brno si s personální politikou neláme hlavu, proto jsme svědky už 3. personální ostudy za dob jejich prozřetelného vládnutí. Pojďme si dotčené kauzy připomenout.

Upozorňuji, že počítám pouze důležité manažerské posty. Na radnici Brno-střed dochází k personálním změnám pravidelně a jeden to nestíhá sledovat. Zastupitelé, vedoucí odborů, úředníci… všichni se střídají jako apoštolové na orloji.

(Celý příspěvek…)