Do nového roku s humorem! Baví se dva opoziční zastupitelé statutárního města Brna v Pivnici U čápa. – Člověče mám důvodné podezření, že mi za ženou asi chodí rybář. – ??? – Odhrnu peřinu a tam šupina. – To nic není,  to já mám důvodné podezření, že mi za ženou chodí Matěj Hollan. – Jako to? – Odhrnu peřinu a tam Matěj Hollan!!! Odposlechl a zaslal náš poněkud zvláštní zpravodaj Dr. MMBedvěd