Kamarád ze Spolku Lavička plus (SLP) mne požádal o publikaci následujícího oznámení: Hledáme dobrovolníky a asistenty (a asistentky asistentů) k připravovanému referendu o poloze LAVIČKY Václava Havla. Korespondenční lístky s Vašimi přihláškami bez zbytečného odkladu zasílejte na adresu: Komise pro referendum, pivnice U P(r)outníka – třetí stůl vpravo, Brno-střed, 602 00. Otázky předběžně zní: Chcete lavičku umístit v její stávající poloze (tedy nikde)? Chcete lavičku umístit v současné poloze Uličky Václava Havla a Divadla na Provázku? Chcete lavičku umístit v Kurdějově? Chcete lavičku umístit v odsunuté poloze v „Bystrcu“  (u konečné tram. č.1), kde nemají Robert Kotzian ani Pavel Blažek skoupené.. Read More