Jistě jste zaznamenali totální fiasko koordinace dopravně-stavebních akcí ve městě Brně. Tedy jinak řečeno kromě obvyklého rozkopání několika ulic, na které jsme zvyklí, bylo Brno rozkopáno tak, že se v dopravní špičce nedá projet. Není výjimkou zdržet se na Kolišti půl hodiny.

Nemyslete si, že je to náhoda. Nestojí za tím ilumináti, ruští agenti nebo chemtrails, ale manipulace ze strany zeleného vedení města.

Dopravní priority v Brně

Zelení ve vedení města uspokojují své roky plánované cíle. Nejzásadnější z nich je dostat auta z města; tato zelená mantra u nich platí celoevropsky a univerzálně. V bezprostřední budoucnosti nás čeká omezení vjezdu automobilů do centra závorovým systémem (mýto na výjezdu, protože vjezd omezit ze zákona nelze), regulace parkování a omezování automobilové dopravy u nádraží. Další prioritou je samozřejmě otevření města cyklistům. Současnou fatální a kolabující dopravní situaci ilustrují fotky z Masarykovy a Nádražní.

Masarykova - ranní špíčka
Masarykova – ranní špička
Nádraží - ranní špička
Nádraží – ranní špička
Nádraží - kolony v odpolední špičce
Nádraží – kolony v odpolední špičce

Jak je vidět, brněnské řidiče trápí spíš kapacita parkovacích stání, než kapacita tranzitní dopravy. To však není relevantní – vjezd do města se musí omezit! Na Brně-středu za to bojuje Jasna Flamiková, která prosazuje myšlenku parkovišť Kiss and ride na okraji města. Role městské části v dopravě je však pouze symbolická a o dopravě ve města rozhoduje odbor dopravy MMB fakticky sám.

Cíl, který zelení sledují

Oprava komunikací je naplánována tak, aby co nejvíce zkomplikovala automobilovou dopravu ve městě. Vytvoří se kolony, prodlouží doba nutná k přepravě a na některých místech se zhorší smogová situace (emisemi imaginárně „otrávený“ vzduch). V reakci na to do ulic opět vyběhnou dopravní inženýři a začnou provádět své výzkumy. Výsledkem bude řešení „neudržitelné“ dopravní situace, které jistě nebude nic jiného, než zavedení emisních zón a zákaz vjezdu aut do města (například po vzoru Berlína, kde vyžadují nejhůře emise Euro 4).

Zdá se vám to příliš divoké? Podporu pro to zelení najdou. Podobné dopravní experimenty byly zavedeny ve velkých evropských městech (srovnáváme se přece s Paříží, nebuďme skromní) a pro ostatní koaliční partnery jako ANO to nebude překážka. Tyto opatření jsou politické axiomy – jsou moderní a neoddiskutovatelně potřeba. No a alespoň „po nich“ něco zůstane, když už nestihnou těch 5 stadionů.

Vítejte v dopravním pekle.

Zklidnění Nádražní

Ve studii, která byla vypracována kvůli regulaci dopravy u nádraží, jsou cenné myšlenky. Například zjištění, že 75 % dopravy přes nádraží je transit – zrušme ho. Alternativa není potřeba, ať tam lidi nejezdí. Problémem by nemusela být dokonce ani alternativa se zákazem vjezdu k nádraží; na poštu si dojedete na Heršpickou (samozřejmě na kole).

Průjezd u nádraží bude omezen nemožností odbočit. Zakázána budou levá odbočení Nádražní (od Nových sadů) > Masarykova, Masarykova > Nádražní (k Benešově), Křenová > Nádražní (pod i nad trianglem), zákaz se nebude vztahovat na MHD a (samozřejmě) cyklisty. Budete chtít z Křenové na Dornych? Objeďte si to pěkně kolem Grandu a zpět přes Koliště.

Co bude dál?

Až se výše zmíněná opatření zavedou, tak bude možné přejít na vyšší úroveň regulace – například zákaz prodeje aut na fosilní paliva (Norsko) nebo povolenky na koupi vozu.

P.S. Zatím nám v mozaice chybí jediný dílek – jak budou zelení hipsteři zásobovat kavárny a hospody pro sedící na chodníku? V úvahu připadá jen doprava vzduchem.