Rada MČ Brno-střed „outsourcuje“ veřejné zakázky soukromou právní firmou Coufal, Georges & partners s.r.o. I přes to, že se k tomuto postupu zákon staví skepticky a prakticky nechce umožnit jiným subjektům, než je veřejná správa, zakázky rozhodovat.

Zadání veřejné zakázky proběhlo za podivných okolností a smlouva uzavíraná s právní kanceláří je vágní Coufal, Georges & partners s.r.o. Zdůvodnění koalice nepodala a proto opozice v ZMČ Brno-střed svolala mimořádné zastupitelstvo. To proběhlo v pondělí 27. 7. 2015, avšak koalice nenašla odvahu o problému diskutovat a jednání po pár minutách zmařila neschválením programu. Na programu nebyl pouze tento jediný bod, jak se můžete přesvědčit na webu radnice, kde najdete i materiály.

Jmenovité hlasování o programu jednání. Proti je červeně, sv. modře je zdržení, tm. modře nepřítomnost.
Jmenovité hlasování o programu jednání. Proti je červeně, sv. modře je zdržení, tm. modře nepřítomnost.

Pro současnou koalici je problém zřejmě vyřešen a jistě si gratuluje k elegantnímu vyhnutí se nepříjemné diskuzi. Starosta Landa zřejmě stále nechápe princip samosprávy, proto neschválení programu komentoval výrokem, kterému v Brně říkají „zvonek“.

„Opozice měla tři týdny, aby si pro svůj program vyjednala podporu u nadpoloviční většiny zastupitelů. Nestalo se tak,“ vyjádřil se starosta Martin Landa (Žít Brno).

Pojďme se s odstupem podívat na hlavní otázky, které rezonují. Nejprve připomenutí dění z mediálních ohlasů.

Reakcie tlače

Brněnský tisk se po dlouhé době probudil a v některých redakcích zahodili růžové brýle (samozřejmě se nejedná o Deník, na který se může Žít Brno bezmezně spolehnout).

iDnes přišel s dvojicí překvapivě kritických článků. Už 14. 7. vyšel článek Brno-střed čelí kritice za rychlou smlouvu s advokáty, na který den po mimořádném zastupitelstvu navázal článek O milionech se nestačili pohádat. Zastupitelé neschválili program. Obsahují vyjádření nezávislých protikorupčních odborníků, kterým se postup radnice nelíbí; tyto názory samozřejmě Žít Brno nepropaguje.

Vágnost smlouvy z pohledu činností zajišťovaných právní kanceláří a nákladů, které MČ vynaloží, kritizuje v článku citovaná Advokátka Andrea Kohoutková z nevládní protikorupční organizace Oživení. „Není z ní jasný předmět plnění ani výše peněžních prostředků, které za ně poskytovatel – tedy radnice – zaplatí. Smlouva je tedy lehce zneužitelná.“, cituje Kohoutkovou článek.

Rovnost (tedy Deník) vydala článek Zveřejní zakázky od 50 tisíc. Jednání o kritizovaném správci koalice zablokovala. Jeho úvod je výstižný: „O výběru firmy, která bude spravovat veřejné zakázky největší brněnské městské části, s vámi dál diskutovat nebudeme, vzkázali v pondělí odpoledne koaliční zastupitelé z Brna-středu opozici“. V článku jsou i dvě citace, které vyznívají ve prospěch radnice. Autor článku se totiž lišácky dotyčných zeptal místo na dotčenou smlouvu na zveřejňování veřejných zakázek na webu radnice, které samozřejmě oba kvitují. Od nich se později odvíjela propagace Žít Brna na Facebooku, která se snažila problém nezodpovězených otázek mimořádného zastupitelstva zakrýt zmíněným bohulibým zveřejňováním zakázek a vlastní tiskovou zprávou.

Na tento trik jim „skáče“ Blesk s článkem Radnice Brno-střed chce zveřejňovat zakázky nad 50.000 korun. Akceptuje, že hlavní událostí je zveřejňování zakázek nad 50.000 korun.

Z dalších médií si mimořádného jednání zastupitelstva všimla Česká televize v Jihomoravském večerníku.

Ivánku, koho oslovíme?

Výběr oslovených firem proběhl zcela netransparentně a dodnes nevíme, kdo za ním stál. Radnice jednoduše oslovila 6 právnických firem a dala jim velice podezřelou lhůtu 3 dnů na vypracování a doručení nabídky. Nevíme, kdy a kde proběhlo otevírání obálek.

Zadání zakázky je rovněž kontroverzní z pohledu její hodnoty. Rada si možná myslí, že provedla cenový průzkum, avšak už zapomíná, že podle tohoto průzkumu měla upravit hodnotu celé zakázky. Jinak by se nestalo, že očekávaná hodnota zakázky „sedla“ pouze jedné z oslovených firem a ostatní poslaly nabídku vyšší (některé až dvojnásobně). Zřejmě rada nechtěla soutěžit zakázku jako veřejnou a za každou cenu se potřebovala vejít do limitu zakázky malého rozsahu 2.000.000 korun.

Aspekty této skvělé soutěže posoudí ÚOHS a pokud dojde k závěru, že se podnětem opozice bude zabývat. může se to  městské části paradoxně vyplatit. Radní pro legislativu Svatopluk Bartík, dr. h.c., CLCI (USA) totiž přislíbil, že v takovém případě okamžitě rezignuje. Jeho chlapský slib najdete níže, hned nad urážkou předsedy kontrolního výboru doktora Straky.

Bartík slibuje rezignaci. Jupí na entou.
Bartík slibuje rezignaci. Jupí na entou.

Vágní smlouva

Kompletní materiál z jednání zastupitelstva včetně návrhu smlouvy najdete zde. Můžete posoudit i prazvláštní výzvu k podání nabídek a samotnou cenu nabídek právních kanceláří. Proč chtěla radnice nabídky spěšně do 3 červencových dnů, když ji opozice od podzimu vyzývala k řešení koncepce zadávání veřejných zakázek?

Smlouva s vybranou advokátní kanceláří neobsahuje limit ceny zakázky, pouze hodinovou odměnu. Evidentně tedy umožňuje advokátní kanceláři limit překročit a radnice se nezatěžovala předpokládanou hodnotu zakázky do smlouvy vnést. Smlouva je velice vágní i ve výčtu činností, které má advokátní kancelář na starosti. Vystačí si s obecnými formulacemi (včetně výstižného termínu „kompletní administrace“) a není zřejmé, jaké pramovoci si chce radnice zachovat, a které delegovat.

Druhý výčet činností, které jsou předmětem smlouvy, se týká poradenství a konzultační činnosti. Na 6. ZMČ Brno-střed zaznělo vyjádření o tom, že radnice nemá odborníky na veřejné zakázky a smlouva má zamezit chybám při jejich zadávání. Tento fakt připomíná nutnost náměstkyně primátora Liptákové konzultovat otázky prodeje veřejného majetku s pražskými advokátními kancelářemi, i když na MMB pracuje mnoho zkušených právníků. V případě radnice Brno-střed může být potřeba vyvolána personální politikou starosty a výběrem takových vedoucích, kteří si s danými úkoly (na rozdíl od svých předchůdců) neporadí. V obou případech je to obdivuhodná manažerská neschopnost.

Virtuální realita a sociálně-síťový obecní úřad

Dalším zcela bezprecedentním krokem odboru starosty je zneužití webových stránek radnice ke stranickému boji. Nejen, že v den zasedání mimořádného ZMČ uskutečnil tiskovou konferenci snažící se samotné jednání zastínit vlastní sebechválou a na rychlo vymyšlenou pseudokauzou, ale na web radnice vystavil materiál vytvořený svým mediálním partajním poskokem. V něm haní bývalou radu a „vyjasňuje“ všechny opoziční pomluvy.

Opoziční zastupitelé předpokládali, že tento krok pouze předchází diskuzi na mimořádném ZMČ Brno-střed. Po jeho zmaření však došlo k nevídané frašce hnutí Žít Brno na Facebooku (ostatní koaliční strany zřejmě nechtěly voliče provokovat). Facebookový tapetovač hnutí začal vytvářet virtuální realitu výhry koalice nad trapnou opozicí.

„Klondike na Brno – hipstředu skončil, opozice pláče, občané se radují. A tak to máme rádi“. (FB profil Žít Brno 27. 7.)

Hlavní událostí dne je podle Žít Brno konečné řešení zadávání veřejných zakázek. Jako argument skvělého postupu rady použili onu zmíněnou tiskovou zprávu, kterou si Žít Brno kolem poledne napsalo, a navrch jednu (!) citaci s Deníku z článku redaktorky, která je přítelkyní autora tiskové zprávy – mediálního pracovníka Žít Brno (a z tohoto titulu zcela nezaujatá a prostá střetu zájmů). Příznivcům hnutí bohužel zatajili ostatní mediální ohlasy na tuto kauzu, protože jsou ve vztahu k radnici nechvalné.

Vznikla tedy velice invenční myšlenka – samospráva se může místo zastupitelských lavic přesunout na Facebook, kde se radní jednak vyhnou diskuzím, a zadruhé mohou prezentovat svou vlastní pravdu podloženou vlastní tiskovou zprávou a článkem v novinách. Pravda nabude zcela nový rozměr – takový, jaký hnutí potřebuje. Kritického názoru novináře či občana není třeba, příznivcům správný hipsterský názor naservíruje přímo na jejich zeď a ušetří jejich mozek. Samozřejmě nesmí chybět havlovské srdíčko.

Nejotevřenější radnice všech dob

Koalice složená ze Zelených, lidovců, ANO a Žít Brno přepsala komunální historii minimálně v městské části Brno-střed. V její novodobé historii nebyla žádná koalice tak transparentně otevřená, aby neschválila program zastupitelstva, natož mimořádného. Gratulujeme a jupí na entou.

Současná rada se rovněž překonává ve své neschopnosti diskuze či reakce. Na všechny otázky reaguje tupým mlčením a jedinou osobou, která radu reprezentuje, je nový tajemník úřadu Štika. Ten byl zatím pro starostu Landu šťastnou volbou, protože zcela odjímá jho jeho neschopnosti a kryje mu záda.