Primátor se staví za financování letošního ročníku velké ceny a jde proti hejtmanovi. Ta se (možná) bude za městské peníze odehrávat prakticky proti vůli Autodromu Brno.

V úterý Rada města Brna doporučila zastupitelstvu peníze poskytnout, byť odborná komise rady radě doporučila dále jednat s krajem o financování velké ceny,

Motocykly nyní hýbou městem Brnem.
Motocykly dnes hýbou celým Brnem.

Proč primátor tlačí finanční podporu Velké ceny? Proč se Autodrom domluvil s městem místo krajem za horších podmínek a volí 50 milionů místo 69 milionů? Kontroverznější téma v Brně dlouho nebylo, minimálně od dubnového utnutí privatizace.

Absurdní cena

Velká cena potřebuje pro pořádání letošního ročníku peníze. Spoustu peněz. Ty leží na účtu kraje, ale pořadatel je nechce. Raději využije nabídku města a prakticky stejnou smlouvu, jen když nebude ohrožena netransparentnost a pořadatelství Grand Prix. To je pro Karla Abraháma důležité, protože vlastní pozemky pod Masarykovým okruhem a sám si je pronajímá. Více o jeho byznysu najdete v článku Impérium Karla Abraháma Masarykův okruh v Brně, již skoumá audit.

Město Brno by kvůli Velké ceně investovalo 50 milionů z přebytků hospodaření minulého vedení a s vědomím, že další ročník Grand Prix je podobným způsobem neuskutečnitelný. ANO, hlavně zodpovědně hospodařit.

Audity a posudky v Brně frčí

Drahé audity za statisíce má současné vedení města rádo. Zřejmě se domnívá, že drahý audit libovolné kvality je dostatečně alibistický nástroj na to, aby je zbavil politické odpovědnosti. Stačí si vzpomenout na nedávnou privatizaci a dva posudky „na míru“, jejichž zadání bylo mrháním veřejnými prostředky. Primátora se špatného postupu usvědčil bývalý poslanec Koudelka v článku Přisvojení si práv Zastupitelstva města Brna primátorem. Nyní nechal primátor udělat účetní audit Automotodromu a.s. za půl milionu, aby bylo rozhodování podpořeno nějakým argumentem.

Politika ANO se v rozhodování redukuje právě na fakt, zdali materiál „viděl“ právník, nebo jiná autorita, za kterou se mohou schovat. V případě auditu Automotodromu je věc o to pikantnější, že finanční údaje o auditované firmě dostali zastupitelé začerněny. Primátor se mohl jako jediný z celého zastupitelstva s kompletními výsledky účetního auditu Automotodrom Brno, a.s. seznámit díky členství v dozorčí radě firmy. Začernění všech důležitých údajů potvrzuje krom jiných i zastupitel Šťástka, člen kontrolního výboru. Jeho vyjádření můžete najít zde. Během středy novináři zveřejnili několik článků o začerněném auditu, jejichž výsledkem byla nabídka ředitelky Ulmanové zastupitelům. Nabízí jim odtajnění všech částí auditu, ale pouze po osobní návštěvě automotodromu s občanským průkazem.

Jsme tedy svědky situace, kdy město Brno zadalo vypracování auditu akciové firmy, ale výsledky nemá k dispozici a zadržuje je právě auditovaná firma. Ta po zastupitelích požaduje, aby se na automotodrom dostavili s občanským průkazem a předem nahlášeni. I přesto chce primátor podporu prosadit.

Vyberu si to horší řešení

Karel Abrahám, hlavní postava brněnské Velké ceny, si mohl vybrat ze dvou řešení. Pomoc kraje a státu v celkové výši 69 milionů, avšak s požadavkem transparentnosti. Částka se skládá z příspěvku 30 mil. od MŠMT vyplacených prostřednictvím kraje, 20 mil. od kraje, 10 mil. od města Brna a 9 mil. od Ministerstva pro místní rozvoj.

Smluvní podmínky byly prakticky stejné. Podmínka transparentnosti u města chybí, jinak přebírá prakticky stejnou smlouvu, jakou nabízel Jihomoravský kraj. Struktura nákladů Velké ceny v auditu není a nikdo z města ji nezná. Přesto Rada města Brna Velkou cenu 50 miliony podpořila a doporučuje to i zastupitelstvu města Brna. Podmínka spolupořadatelství je ve smlouvě stejná, jako byla v případě kraje. Podle všeho se ztráty pořadatelství Abrahám bojí a důvody jsou zmíněny výše. Zisk z pořadatelství bude vyšší a dotace zprostředkovaná Haškem mu za to nestojí; jinak jeho volbu není možné pochopit.

ANO, jsme správní hospodáři.

Obzvláště pikantní je 50 milionová podpora (čti peníze vyhozené oknem) v kontextu nedávno ukončené privatizace. Tehdy město nebylo ochotno dát slíbenou slevu kupujícím městských bytů, protože by to podle jejich slov bylo znevýhodňování menšiny, která neprivatizuje. Podpora Velké ceny však pro dobrého hospodáře problém není.

Argumenty hejtmana Haška, proč nechce jako dobrý hospodář peníze Automotodromu vyplatit, uslyšíte v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Opírá je zejména o pravidla veřejné podpory.

Výsledek se dozvíme už příští ZMB. Vokřál a Hollan kopou za 50 milionů pro Velkou cenu a Abraháma, zbytek Žít Brna a opozice nikoliv. Jasné však je, že Velká cena v této ekonomicky sebevražedné podobě je v Brně neudržitelná.

Na pozadí vyvstává evidentní snaha primátora sbírat před krajskými volbami politické body za záchranu velké ceny a potýkat se s Haškem. Zlí jazykové ho totiž podezřívají z toho, že chce být zdejším babišovým hejtmanem.