Páté jednání ZMČ Brno-střed bylo opět bouřlivé; tentokrát díky stížnostem občanů. Hlavním tématem byl výběr prodejců na Zelný trh a nespokojenost s kritérii výběru a jejich zveřejněním. Opozice hájila právo občanů na projednání jejich stížnosti. Celé jednání ZMČ vyznělo jako sebevražedná akce Strany zelených, čemuž se věnuje i tento článek.

Volič unavený politikou Strany zelených
Občan unavený politikou Strany zelených

Prodejci jsou nespokojeni s losováním

Na jednání ZMČ se dostavili nespokojení prodejci, kteří se ucházeli o místa na Zelném trhu a Moravském náměstí. Jejich výtky směřovaly k hlavně k údajným chybám při výběru (kdy se uchazeč dostat jinou lokalitu, než kterou žádal, nebo k údajnému přidělení místa v obou lokalitách jednomu prodejci) a ke komunikaci radnice, tedy zejména zveřejnění kritérií výběru až po ukončení přihlašování. Více o jejich stížnosti se dozvíte v tiskové zprávě ČSSD a stížnost samotnou si můžete jako vždy prohlédnout i zde.

ZMČ po dlouhé rozpravě téma projednalo a opozice se shodla na tom, že i přes formální správnost bylo stanovení kritérií netransparentní. Nejen že nebyly pravidla výběru a losování projednány komisemi rady (placenými poradními orgány), ale byly vyvěšeny až po přijetí žádostí uchazečů a jsou příliš diskriminační. Příslušná zelená uvolněná radní Mgr. Flamiková chtěla preferovat pěstitele před prodejci, stejně jako déle prodávající před „nováčky“. Prodejci se to dozvěděli až po podání žádostí a veřejnost zřejmě až z tisku (pokud bedlivě nesleduje úřední desku).

Losování předem vybraných

Absolutní transparentnosti mělo být dosaženo losováním. I ve statistice nepříliš zdatný jedinec by očekával, že z celé množiny všech uchazečů budou náhodně vybíráni úspěšní a bude jim přiděleno prodejní místo. Ve skutečnosti tomu tak nebylo a až z rozpravy na jednání ZMČ konečně vyplynulo, jaký byl skutečný princip výběru. Při rozdělení uchazečů do 4 skupin a losování neproběhl náhodný výběr a rovnoměrné zastoupení všech skupin v množině vybraných uchazečů. Losování o vybrání prodejce se ale provádělo pouze v poslední skupině prodejců se zkušeností menší než 5 let. Ostatní skupiny byly plně uspokojeny a u nich se losovala pouze poloha prodejního místa. Skupina „překupníků“ (jak je k jejich nelibosti označuje Flamiková) prodávajících méně než 5 let byla naprosto diskriminována na úkor všech přihlášených pěstitelů a zkušenějších prodejců.

Prodejcům se místostarostka Flamiková snažila na otázky odpovědět; jednání se však pro ni muselo stát noční můrou. Na její diskuzní příspěvky reagovali prodejci podobně jako býk na rudý šátek. Nepomohlo tomu ani časté neporozumění otázkám a její nulová empatie k prodejcům, kteří se označovali za existenčně ohrožené vinou špatného výběru. Hádání prodejců s Jasnou Flamikovou trvalo desítky minut a prodejci se jimi žádaného nového výběru nedočkali. Občané dávali svou nespokojenost silně najevo, zastupitelé však byli mírnější. Shodli se na tom, že místostarostka Flamiková měla úmysly dobré, nicméně selhala realizace (za což si částečně může sama).

Úkol zněl jasně – neprojednat

Ukázalo se, že hádání se s prodejci bylo tou lidštější tváří zastupitelů Strany zelených. Stěžovatelé požádali o projednání kontrolní výbor zastupitelstva, který ve svém volném čase vede Ing. Straka, Ph.D. Nejenže koaliční zastupitelé neumožnili předsedovi kontrolního výboru být uvolněný (nyní práci vykonává ve volném čase), ale navíc kontroverzně brání v práci samotnému kontrolnímu výboru.

JUDr. Závodský
JUDr. Závodský

Zelený zastupitel JUDr. Závodský byl velmi znepokojen svým nepodařeným pokusem opět zablokovat jednání kontrolního výboru (o což se údajně snaží pokaždé). Hlavním nástrojem koaličních členů je neschválení programu jednání. Na ZMČ si stěžoval, že výbor po jeho odchodu program schválil a nepodařilo se mu jednání zmařit. Druhé hlasování o programu kontrolního výboru vyvolalo dlouhou právní diskuzi, kterou zakončil radní Bártík ujištěním, že požádá ministerstvo vnitra o rozklad a zjistí, zdali výbor mohl napodruhé program přijmout. Na otázku zastupitele Zechmeistera (ČSSD) proč blokuje projednání žádostí občanů (navíc v jejich přítomnosti) zastupitel Závodský neodpověděl. Přítomní prodejci s jeho vystoupeními vyjádřili hlasitou nevoli a ani obvykle zavádějící obhajoba jeho kolegy Andera mu nepomohla.

Všichni zastupitelé klubu SZ na jednání ZMČ ukázali podstatu své politiky a zcela ho svými vystoupeními ovládli. Udělat losování, které je považováno za netransparentní, blokovat projednání stížnosti občanů na kontrolním výboru či zcela obracet fakta a výroky dokáží skutečně jen zastupitelé Strany zelených. Pro ně je navíc pod úroveň spolupracovat s ostatními zastupiteli či veřejností.

Schizofrenní transparentnost

Transparentnost je slovo, které používá hojně současná zeleno-duhová radnice Brna-středu. Koaliční rada se na jedné straně snaží proklamovat své transparentní kroky, jako nový internetový přenos zastupitelstva (avšak až druhý v pořadí) či tolik opozicí žádaný jmenovitý zápis z rady, ale na druhé straně potlačuje zákonný kontrolní orgán zastupitelstva, kterým je kontrolní výbor. Nejvýraznějším problémem je omezování kontrolního výboru zahájené zrušením uvolnění jeho předsedy a personálním obsazením, které se ho snaží blokovat tak, aby nic neprojednal.

Neodbornost se snoubí s neznalostí

Velkým problémem koalice je neodbornost zastupitelů a jimi generovaných usnesení. Nejsou schopni využít odbornosti úředníků, které mají k dispozici, ani využít spolupráce odborníků MMB.

Určujícím prvkem samosprávy je právní vakuum, ve kterém se rada a ZMČ nachází. Uvolněný radní pro legislativu (jako absolvent ZŠ) nezvládá připravit ani úpravu jednacího řádu, ostatní koaliční právníci jako JUDr. Závodský neumí vyložit jak zákon o obcích, tak ani jednací řád.

Jednání a přijatá usnesení tak musí vždy korigovat opozice za nevěřícného odporu koaličních zastupitelů. Je tedy otázkou, zdali rada zvládá alespoň plnit zákonem uložené povinnosti obce a nepřekračuje díky své nevědomosti zákon.

Uvidíme, co přinese budoucnost.