Pokračujeme v představování zastupitelů ZMČ Brno-střed. Dnes se seznamíte se zastupitelem za Stranu zelených JUDr. Michalem Závodským, známou postavou Masarykovy čtvrti.

JUDr. Závodský pln předvolebního optimismu

Pokud by se dala dosavadní činnost pana zastupitele Závodského shrnout do jedné věty, asi by to byla tato: Permanentní krize. Pan doktor bývá ve svých komentářích k ostatním členům ZMČ rád osobní, je tedy férové zareagovat obdobně, ale přeci jen alespoň o trochu věcněji a sofistikovaněji. Zajímavá příhoda se pojí už se seznámením nově zvolených zastupitelů s hlasovacím zařízením, které mohli dobrovolně absolvovat. JUDr. Závodský se dlouze zamyslel a strávil či spíše zazdil asi půl hodiny školení tím, že se s vážnou tváří ptal informatiků, jak je možné, že se nemůže do diskuze přihlásit několikrát po sobě. To se nedá vysvětlit ani tím vůbec nejextenzivnějším výkladem jednacího řádu, zřejmě se jedná o nějakou formu obsese. Zastupitel samozřejmě má právo přihlásit se do diskuze několikrát po sobě, ale ne přímo za sebou, logicky by tím upíral právo reagovat zase ostatním zastupitelům. Pan doktor se ovšem velmi divil, dokonce to i jeho stranický kolega Ander glosoval poznámkou: „Představa, že se přihlásíš do diskuze několikrát za sebou Michale, mě děsí“

To však byl pouze lehký start v ukázce uvažování tohoto právního „experta“. Na ustavujícím zastupitelstvu měl potřebu všechny zastupitele seznámit s tím, jak skvěle zvládá time-management a že by všem prospělo se zamyslet nad tím, jestli by toho nestíhali více. To vše bez toho aniž by drtivou většinu ostatních zastupitelů znal nebo s nimi mluvil o jejich pracovním nasazení a povinnostech. Mentorování ostatních, pokud vůbec, by však mělo příslušet lidem starším a zkušenějším než je 34 letý Michal Závodský. Jako zajímavou demonstraci rčení: „kázat vodu, pít víno“ můžeme zařadit tuto pasáž z článku z roku 2011 dostupného na: http://www.obcanskeoko.cz/vase-pribehy/michal-zavodsky/

Redakce: Čeho by se naopak lidé, kteří se chtějí občansky angažovat, měli vyvarovat?

JUDr. Závodský: Takových akcí, pro které by vás případně až příliš lehce nechali „oštemplovat“ za „aktivisty,“ bojovníky proti všemu a všem. Vím, že to někdy jinak nejde. Občas je situace natolik zoufalá, že člověk podniká zoufalé kroky. Ale při komunikaci s politiky nebývá nic horšího, než když spadnete do kategorie chronických a bezdůvodných stěžovatelů – to jste pak pro ně lehké „sousto.“ Tomu se bráníme tím, že se snažíme být věcní a mít vždy dostatečnou argumentaci.

Pokud bychom si zde dovolili menší ironii, tak zoufalé kroky zatím můžeme sledovat při každém jednání s panem doktorem. Jistě, každý má svůj styl komunikace, ale prokazovat takřka nulovou empatii, tak to věcnost ani dostatečnou argumentaci skutečně neukazuje. Takřka neuvěřitelnou se zdá být příhoda, kdy pan Závodský považoval za vhodné navrhovat na organizační a legislativní komisi povinnost pro úředníky být kdykoliv k dispozici i na chatu informačního systému MČ Brno-střed, aby mohli okamžitě reagovat na všetečné a dlouhé dotazy pana doktora. Fakt, že by se úředníci věnující se mnohdy dosti náročným agendám a navíc v úřední dny v permanentním kontaktu s veřejností, měli povinnost být k dispozici ještě neustále na chatu, je nehoráznost. Emailová komunikace, kterou bez problému zvládají, vychází ve výsledku úplně stejně a je pro úředníky mnohem méně stresující, protože se mohou připravit a odpovědět v okamžiku, kdy mají čas reagovat. Když k tomu přičteme i současný podstav na několika odborech a spíše symbolické platy řadových referentů na úřadě, u kterých se odehrává hlavní penzum práce, tak to působí jako dokonalá ukázka naprosté absence schopnosti podívat se na věc očima druhé strany. Pan doktor obecně působí dojmem, že se dívá na svět klíčovou dírkou a ostatní ho nezajímá.

Další ukázka smýšlení Michala Závodského o sobě a svém životním poslání, tenkrát k dispozici na: http://www.hrdinou.cz/105-hrdinu/michal-zavodsky-21

Michal Závodský, rodák z Brna, má svou filozofii osobní angažovanosti založenu na jednom úryvku z knihy Karla Čapka, kdy každý v sobě skrývá velký počet různých ‚já‘. Jedno z těchto ‚já‘ je „čtvrtní“, to znamená, že člověku záleží na okolí, kde bydlí, na jakémsi širším domově. A opravdu se zdá, že jeho čtvrtní ‚jáství‘ je silnější než u většiny ostatních lidí. Deset let intenzivního desetiletého angažování v tom, jak bude vypadat brněnská Masarykova čtvrť, to jen potvrzuje.

Chtěl bych se dožít toho, aby mi někdo z řad politiků nebo úředníků řekl: Váš názor mě zajímá. V opačném případě přichází nespokojenost, protesty, petice a někdy dojde i na demonstrace; nic z toho ale není v zájmu ani jedné strany“

Opět s malou ironií dodáváme, že z věty deset let intenzivního angažování, lze pochopit, že to angažování trvá deset let… Zkušenost z druhého a třetího zastupitelstva je především taková, že angažování pana doktora zatím pokračuje hlavně v sebeprezentaci právní erudice; když je ovšem usvědčen z evidentní neznalosti nebo velmi svérázného výkladu, tak následuje nesouhlasná reakce a mnohdy dlouhá diskuze, která už není přínosná pro nikoho. Ostatně těžko považovat za neomylného někoho, kdo neupozorní při úvodním jednání zastupitelstva na absenci hlasování o zvolení zapisovatele a ověřovatele. Ještě lepším příkladem ovšem je i hlasování pro nastavení odměn dvou ze svých koaličních kolegů nezákonným způsobem, který v posudku zamítlo ministerstvo vnitra a který mohl vést k přímé trestně-právní odpovědnosti takového konání.

Opravdovou „chuťovkou“ je potom další jednání komise legislativní a organizační, kdy se dotazoval JUDr. Závodský při každém předkládaném bodu úředníků spíše stylem: zkuste mi vysvětlit toto, co znamená tato formulace, jak mám chápat odrážku číslo pět, co znamená písmeno f v tomto zápise? Abychom byli objektivní, nejde o to, že by i na tento druh „výslechu“ neměl právo nebo že by se tím občas nedalo něco ujasnit, ale stejným způsobem se může dotázat i písemně a pokud při svém skvělém time-managementu zvládá i dokonalé rozpitvání psaného textu předkládaného úředníky, tak to s nimi může řešit individuálně ještě před jednáním komise, kterou to jinak neúměrně protahuje a zdržuje.

Zřejmě nejzávažnější na tomto jednání zůstává skutečnost, že JUDr. Závodský permanentně vychází z nedůvěry k úředníkům, kteří jsou za předkládané body odpovědní. Někteří z nich se předmětnými agendami zabývají klidně i desítky let a jsou pravidelně dozorováni a kontrolováni nezávislými orgány, výstupy jejich práce tedy musejí být alespoň po faktické stránce v odpovídající kvalitě. Ta se jistě dá leckde ještě vylepšit, ale to hlavní, co příkladně má několikrát zmiňovaná organizační a legislativní komise v popisu práce, je jednoznačně pouze posouzení, zda je obsah předkládaných bodů ze strany úřednického aparátu MČ Brno-střed uznán vhodný k doporučení a následnému projednání radou MČ Brno-střed. Komise je totiž pouze poradním orgánem rady. I z hodnověrných reakcí některých jeho koaličních partnerů je už i tak brzy (jen cca 100 dnů) po ustavení nové koalice vidět jak „pozitivně“ a „s pochopením“ vnímají způsob komunikace a práce pana doktora na radnici MČ Brno-střed a že jim vůbec „nevadí“. Zde se k ironii již přímo přiznáváme.

Závěrem bychom mohli opět uvést odstavec z již jednou citovaného článku: http://www.hrdinou.cz/105-hrdinu/michal-zavodsky-21Tento usměvavý a milý muž se v Masarykově čtvrti zasazuje o ochranu přírody, architektury a pohody bydlení.“

Závěrečná glosa z našeho pohledu – přejeme tomuto usměvavému a milému pánovi hodně zdaru při jeho práci, doufejme, že nebude po pár letech číst o své práci pro Brno-střed nepoměrně kritičtější články než tyto citované. Konec konců řada lidí začínala s velkým nasazením a nadějemi okolí a končili s ostudou, pan doktor má vše pouze ve svých rukou a je na něm jak se ke svému svéráznému stylu jednání postaví.