Nová koalice na Brně-středu, vedená loutkovým starostou Landou a legislativcem bez vzdělání Bártíkem, se činí. Za pouhá dvě zastupitelstva už koalice stihla dvakrát porušit zákon. O prvním přešlapu jsme už psali, dnes se zmíníme o ještě roztomilejším schválení nezákonných odměn neuvolněným zastupitelům. A jako třešničku na dortu si dáme trošku humoru.

Jako chodec na laně balancuje koalice na hraně zákona. a už 2x spadla.
Jako chodec na laně balancuje koalice na hraně zákona; a už dvakrát spadla.

Opozice na druhém ZMČ Brno-střed kritizovala nezákonné odměny, které koaliční zastupitelé schválili neuvolněným kolegům. Vedoucímu právního odboru Mgr. Navrátilovi se schválení snažila JUDr. Vaňková (ODS) asi půl hodiny rozmluvit, nicméně neúspěšně, protože byl o správnosti skálopevně přesvědčen. Vaňková alespoň vrhla na celou věc stín pochybnosti, který vedl koalici k ověření správnosti rozhodnutí u Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra potvrdilo, že je tento postup není možné uplatnit, a že koalice postupovala nezákonně.

Nezákonnost rozhodnutí potvrdil sám starosta Landa (Žít Brno) na Facebooku (skutečně transparentní způsob). Očekávaná sebereflexe se však nedostavila.

Odměny pro neuvolněné zastupitele a jejich výše

Opozice stále kritizuje jak počet uvolněných a neuvolněných zastupitelů v čele radnice (a související náklady), tak mechanismus, který koalice použila při stanovení jejích odměn (z dřívějších 8 placených zastupitelů je nyní 11).

Koalice se snaží 3 kolegy, kterým potřebuje najít koryto, skrýt před zraky veřejnosti. Rozšířit řady uvolněných zastupitelů o další 3 by byla politická sebevražda, proto se chtěli tvářit jako neuvolnění, ale odměny si chtěli prosadit výrazně vyšší, než umožňuje zákon o obcích pro neuvolněné zastupitele. Částky, o které se má jednat, prozrazuje veřejně dostupný zápis z jednání zastupitelstva:

Zastupitel Zechmeister žádá o sdělení konkrétních částek, aby si zastupitelé mohli udělat představu. Mgr. Navrátil odpověděl, že co se týká těch 80%, tak to činí 35.568,- Kč, co se týká 50% předsedy Komise pro strategické plánování a IPRM, tak to činí 22. 823,-Kč a co se týká člena RMČ BS pro věci sociální a zdravotní a národnostní menšiny, tak tam to činí 24 898,-Kč. (zápis z 2. jednání ZMČ Brno-střed 10. 12. 14)

Ke schválení výše zmíněných odměn tedy došlo na druhém ZMČ Brno-střed 10. 12. 2014. Koalice i přes několik upozornění schválila neuvolněným kolegům odměny ve výši, kterou je možno použít pouze pro uvolněné zastupitele, tedy ve výši nezákonné.

Když někdo absolutně nedokáže pochopit ty nejzákladnější principy vládnutí, tak to prostě nemá dělat. 

Touto větou glosoval přející Bártík na Facebooku nikoliv starostu Landu, ale nepodmíněné odsouzení bývalé starostky Hrubé v kauze Wilson. “Ona se skutečně provinila tím, …, že byla naprosto blbá”, píše dále uvolněný pro legislativu a organizační záležitosti Bártík. Laskavý příspěvek stále ještě najdete zde.

Opozice i náš magazín od začátku kritizuje zvolení člověka bez právních zkušeností a se základním vzděláním na pozici uvolněného zastupitele pro legislativu. Musím než souhlasit, protože je to skutečně absurdní, a plody fundované práce se již dostavují.

Je s podivem, že se Bártík pouští do odsuzování cizích chyb, když je sám gesčně odpovědný za dosud vzniklé koaliční ostudy a dvojnásobné porušení zákona. Zatím jsme se dozvěděli o dvou takových, ale věřím, že nás v budoucnu ještě překvapí. A možná dostanou po svém vládnutí ještě více, než doktorka Hrubá za Wilson.