Sbor vyvolených MČ Brno-střed (čti duhová koalice) se poprvé výrazněji odhodlal provádět politiku. Výsledkem je krádež curlingové haly na Úvoze, převedení peněz na zvelebování radnice, zmaření 4 roky připravované investice a konečně odhalení nové koncepce podpory sportu.

Ptáte se, proč by vás měla curlingová hala a tato filipika zajímat, když curling nehrajete? Zejména kvůli vítězství ducha koalice nad veřejným zájmem, přesněji malosti a ignorace nad zájmy příznivců sportu.

Jednání Rady Brno-střed
Z jednání Rady Brno-střed

Expozice

Curling je sport, který brněnští hráči hrají na profesionální úrovni, aniž by měli v Brně možnost trénovat. První curlingový klub Brno hraje tento sport od roku 1996 a i přes nemožnost tréninku v Brně jsou několikanásobnými mistry republiky.

Curling není módní výstřelek poslední doby. Historie sportu sahá do 16. století a jako olympijský sport se hraje od roku 1924 (od roku 1998 pravidelně). Celosvětově má mnoho příznivců, a zájem veřejnosti o tento sport je i v Brně. Poslat kámen po ledu mohla veřejnost například na Moravském náměstí letos v únoru, a akce se těšila velkému zájmu.

V České Republice je pouze jedna curlingová hala se čtyřmi dráhami, a to v Praze. Pražská hala je díky enormnímu zájmu o curling zcela zaplněná, a díky pronájmu jedné dráhy za více než 2000,- Kč na hodinu je projekt rentabilní. O výhodnosti pronájmu haly svědčí i fakt, že se v Praze dokončuje hala druhá. Nejbližší hřiště je kromě Prahy v Bratislavě, která má dvě dvoudráhy. Brňané stále nemají kde curling hrát.

Kolize

O vybudování curlingové haly se curleři a vedení Brna-střed pokouší už roky. Větší curlingová hala se čtyřmi drahami měla původně vyrůst u gymnázia v Lerchově ulici, ale nebyly na ni peníze. Projekt byl nahrazen výrazně skromnější tréninkovou halou, která měla stát při hokejové hale na Úvoze. Dokončení projektu bylo plánováno už v roce 2012, ale zejména díky novému zákonu o veřejných zakázkách byl zdržen až na tuto zimu.

Původní „velký“ projekt doplatil na úspory Kraje a ekonomickou krizi, proto byl nahrazen variantou malé haly se zhruba desetinovými náklady. Součástí projektu „2012“ a bývalé koalice byla i rekonstrukce vstupu do areálu včetně vybudování rampy pro bezbariérový vstup, což zvýšilo náklady projektu na konečných 13 milionů. Stačilo finance pro projekt ponechat v rozpočtu MČ pro následující rok.

Zejména kvůli kritice curlingové haly jako nevýnosného projektu je nutné poznamenat, že už původní investiční projekt velké haly na Žižkově ulici by byl rentabilní. Pět let stará cost-benefit analýza, kterou má autor k dispozici, počítá s příjmy ve výši dvojnásobku nákladů, a ročním ziskem 2 miliony korun. Není pravda, že by curlingová hala v Brně byl ztrátový a neživotaschopný projekt.

Krize

Na radnici Brna-střed došlo ke změně politického vedení. Současná koalice se skládá z různě úspěšných podnikatelů (ANO), brněnské recesisticko-mystifikační kavárny (Žít Brno) a aktivistů z Masarykovy čtvrti (KDU-ČSL). Stranu Zelených pod vedením Martina Andera opomíjím, protože kromě demagogie s ironií je její politický přínos na Brně-střed nulový. Mgr. Ander má navíc ambice celoměstské, proto je náměstkem primátora.

Koaliční hodnocení předchozích projektů a investic je zcela subjektivní, a díky argumentaci na jednání ZMČ je evidentní, že jejich nulový zájem jim nedovolí jít pod povrch, kterým je název investice v rozpočtu. Zjednodušeně lze jejich soudy shrnout do tvrzení, že co bylo přijato za minulé koalice, je zcela špatné.

Takto se dostala do potíží i curlingová hala, když ji v rozpočtu našel uvolněný předseda finančního výboru Ing. Bílek, aktivista a předseda „Občanské sdružení Masarykova čtvrť“ (v uvozovkách proto, jelikož Nový občanský zákoník již pojem občanské sdružení nezná), a jeho kolegové.

Peripetie

Hned na prvním jednání finančního výboru městské části 24. 11. bylo přijato usnesení doporučující radě uzmutí 13 milionů na výstavbu curlingové haly, a přeřazení financí na opravy radnice Brno-střed. Koalice tuto úpravu rozpočtu prohlasovala v zastupitelstvu, přesto stále tvrdí, že peníze nejsou určeny pro zvelebení a opravy radnice. Čtenář si může názor udělat sám, zde je dotčený bod zastupitelstva, který byl přijat. Bod 8 druhého ZMČ Brno-střed

Koaliční zastupitelé balancují na hranici ignorace a demagogie, protože jako jeden muž popírají druhové a odvětvové třídění vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. Čtenář může sám porovnat nahlédnutím do materiálu ZMČ či vyhlášky, zdali je v rozpočtu městské části (či jiného ÚSC) právě § 6171, pol. 5171 skutečně položkou rozpočtu Opravy a udržování samosprávy, nebo se jedná o rozpočet dětských hřišť, či snad rozpočet vesmírného programu obce. Koalice to jako jeden muž popírá a tvrdí, že finance jsou v rozpočtu na cokoliv.

Katastrofa

Dílo bylo dokonáno na 2. zasedání ZMČ Brno-střed tento týden. Po dlouhé diskuzi se opozičním zastupitelům nepodařilo záměr koalice zvrátit. Curling je pro koaliční zastupitele sport nehodný pozornosti, na samém okraji zájmu veřejnosti, a naprosto nevhodný pro jakoukoliv podporu, zejména v podobě ledové dráhy.

Při diskuzi na tomto 2. ZMČ padly zajímavé argumenty nastiňující budoucí podporu sportu v městské části. Curling je pro koalici neperspektivní sport nehodný současné mládeže. Mládež jako taková je rukojmím politiky demagogů, kteří pečlivě sledují, co všechno není v jejím zájmu, aby mohli příslušné výdaje na sport proškrtat.

Řeč přišla i na ekonomické aspekty investice. Jelikož curling v Brně nikoho nezajímá, a jak jsme se dozvěděli páchá ho jen 15 lidí (viz reakce redaktorky MF Dnes Jany Ustohalové na Facebooku), je taková investice nemyslitelná. Nerentabilní projekt je potřeba přenechat soukromému sektoru, který ho rád zajistí.

Novinářka Jana Ustohalová se diví.
Novinářka Jana Ustohalová se diví.

Nechám na úvaze laskavého čtenáře posouzení ekonomických schopností koalice, která nepodporuje rentabilní sportovní projekt, ale v koaliční smlouvě deklaruje výstavbu parkovacích domů, které chce poskytovat jako veřejný statek. Reaguje zřejmě na selhání trhu a neochotou soukromých firem parkovací domy pro svou obtížnou návratnost stavět; parkovací domy jsou však investice města Brna, které už má vytvořeno projekty pro časový horizont 2020-2030, a s návratností investice 20 let (při naplnění pozitivního předpokladu, tedy „když dobře“).

Lídr ANO, Martin Schwab, se pokusil o politické gesto, a 13 milionů převáděných v rozpočtu na opravy radnice chtěl převést do položek určených dětským hřištím a sportovištím. Učinil tak i díky vystoupení JUDr. Závodského ze Strany Zelených, který se v rozpočtu přehlédl a tvrdil, že rozpočet předchozí koalice na dětská hřiště byl nula, a proto žádné za předchozí 4 roky nevzniklo. Narazil na neschopnost kolegů jeho návrh formulovat či přijmout. Starosta Martin Landa se obrátil na plénum zastupitelů s prosbou o radu, zdali někdo ví, může-li takovou úpravu rozpočtu provést. Jelikož starostovi nikdo neporadil, vzal Martin Schwab svůj návrh zpět, protože nechtěl trapnou situaci zbytečně prodlužovat.

Bude líp, CHCU Masarykovu čtvrť, nikoliv curling

Krádež tréninkové haly curlerům není projevem politické vůle, které obvykle předchází diskuze a seznámení se s problémem. Jedná se o vítězství neznalosti a ignorace, patřičně zapadající do malosti a ignoranství některých zastupitelů, kteří nemají ani elementární slušnost se řešeným problémem zabývat.

Starosta Landa teprve po dvou dnech od „zaříznutí“ projektu na ZMČ začal na internetu hledat detaily zmařené investice. Pátečním statusem na Facebooku, který najdete níže, jen dokázal, že se s projektem vůbec neseznámil. Jistě se ani on, ani jeho kolegové, neseznámili s projektovou dokumentací haly, které v rozpočtu vzali peníze. Pokud by tak učinil, věděl by, že náklady na samotnou stavbu nejsou jedinými náklady zahrnutými v rozpočtu investice.

Starosta dodatečně googlí, co to koalice zařízla.
Starosta dodatečně googlí, co to koalice zařízla.

Zřejmě odzvonilo

Curling je módní výstřelek a nikoho nezajímá; pro mládež se nehodí. Priority současné Rady MČ, pokud nějaké vůbec má, jsou jinde.

Pokud si chcete nostalgicky připomenout, co se mělo vybudovat, otevřete si například článek Brno získá curlingovou halu.

RIP curlingové hale v Brně.